publicerad: 2021  
avhåll av­hållet, plural av­håll, bestämd plural av­hållen
av|­håll·et
substantiv
a`vhåll
i vissa ut­tryck an­ordning som minskar belastningen vid firning av tunga före­mål t.ex. en båt
ta av­håll runt pollaren
belagt sedan 1796; till ett äldre verb avhålla med mot­svarande bet.