publicerad: 2021  
avhållsam av­hållsamt av­hållsamma
av|­håll·samm·are
adjektiv
a`vhållsam
som principiellt av­står från njutningar särsk. sexuella och alkohol­relaterade
avhållsam (med något/att+verb)
avhållsam (med något)
avhållsam (med att+verb)
förr var många ungdomar (sexuellt) av­hållsamma före äktenskapet; han har all­tid varit av­hållsam med berusnings­medel
belagt sedan 1874