publicerad: 2021  
avhända avhände avhänt, presens avhänder
verb
a`vhända
ta ifrån någon något, vanligen med våld el. olagligt
avhända någon något
hon av­händes sin egendom
ofta refl. göra sig av med
vi kan inte av­hända oss vårt bästa påtrycknings­medel
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska afhända; till hand
avhändaavhändande