publicerad: 2021  
avigsida avigsidan avigsidor
av·ig|­sid·an
substantiv
a`vigsida
sida som vanligen är vänd från betraktaren särsk. på klädes­plagg, tyg el. mer el. mindre plant före­mål med naturlig rät­sida el. fram­sida
SYN. aviga MOTSATS rätsida JFR baksida, frånsida, insida
avigsidan (av/med något)
avigsidan (av något)
avigsidan (med något)
hon lade duken med avig­sidan upp; han torkade av snuset med avig­sidan av handen
ofta bildligt dålig sida, nack­del
avig­sidorna med bil­samhället
belagt sedan 1757