publicerad: 2021  
avisera aviserade aviserat
verb
avise´ra
i för­väg under­rätta om planerad handling eller dylikt
någon aviserar (om) något/sats
någon aviserar (om) något
någon aviserar (om) sats
stats­ministern aviserade sin av­gång
äv. underrätta om an­komst av försändelse eller dylikt
belagt sedan 1614; av franska aviser med samma betydelse; till avi
aviseraaviserande, avisering