publicerad: 2021  
a vista
eller
avista
adverb
[-vis`-]
(som sker) vid på­seende
spec. ekonomi (som ska lösas in) direkt vid upp­visande om accepterad växel eller dylikt
avistakurs; avistaväxel
spec. äv. musik, t.ex. om pianospel eller sång (som ut­förs direkt) vid första notläsning
avistaspel
kören sjöng a vista hela repetitionen
belagt sedan 1856; av ita. a (prima) vista 'vid första på­seendet'; till lat. ad´ 'till' och vis´ta 'seende; an­blick'