publicerad: 2021  
avlopp av­loppet, plural av­lopp, bestämd plural av­loppen
av|­lopp·et
substantiv
a`vlopp
an­ordning för bort­ledning av oönskat vatten i form av rör, ränna eller dylikt
avloppsbrunn; avloppsdike; avloppsledning; avloppssystem; avloppsvatten
ett avlopp (från något) (till något)
stopp i av­loppet; stugan saknar vatten och av­lopp
äv. all­männare om an­ordning för bort­ledning av annan vätska el. gas
avloppsånga
äv. om möjlighet till av­rinning
tvätthon hade inget av­lopp
äv. om själva smuts­vattnet eller dylikt
allt av­lopp rann rakt ut i sjön
belagt sedan 1702; till lopp och 1löpa!!