publicerad: 2021  
kulvert kulverten kulvertar
kulv·ert·en
substantiv
kul´vert
under­jordisk tunnel för transporter t.ex. mellan olika byggnader
sjuk­husets kulvertar
äv. om grov under­jordisk trumma för genomsläpp av vatten eller dylikt, t.ex. under väg
kulvertledning; avloppskulvert
äv. om grövre rör­ledning (av betong) som ut­gör hölje för t.ex. vatten- el. elektricitets­ledningar
belagt sedan 1818; av engelska culvert med samma betydelse; via franska till lat. cola´re 'filtrera'