publicerad: 2021  
avlyssna avlyssnade avlyssnat
verb
a`vlyssna
äv. lös förbindelse, se lyssna av fort­löpande lyssna på sam­tal eller dylikt, utan att själv vara del­tagare
någon avlyssnar någon/något/sats
någon avlyssnar någon
någon avlyssnar något
någon avlyssnar sats
han råkade av­lyssna ett sam­tal i Konsum­kön mellan två damer
sär­skilt i fråga om hemligt lyssnande, i spioneri­syfte eller dylikt
hennes telefon var av­lyssnad av polisen
ibland mer el. mindre bildligt
av­lyssna opinionen
belagt sedan 1871
avlyssnaavlyssnande, avlyssning