publicerad: 2021  
avlysa avlyste avlyst, presens avlyser
verb
a`vlysa
förklara in­ställd
avlysa något
mötet av­lystes i sista stund
äv. mindre brukligt förklara upp­hävd
av­lysa ett på­bud
äv. förbjuda till­träde till
ett av­lyst militärt om­råde
belagt sedan 1425–29 (brev från Ölands invånare till kung Erik om löfte om skatt in natura (Styffe)); fornsvenska aflysa; till 2lysa 2
avlysaavlysning