publicerad: 2021  
avlång av­långt av­långa
av|­lång
adjektiv
a`vlång
lång och för­hållandevis smal
en av­lång byggnad; en av­lång ballong
spec. i ett fast ut­tryck
vårt av­långa land
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska aflanger; trol. via lågtyska aflang efter lat. oblon´gus med samma betydelse