publicerad: 2021  
1avsky av­skydde av­skytt, presens av­skyr
verb
a`vsky
känna mycket stark mot­vilja mot
SE 3sky JFR hata
någon avskyr någon/något/att+verb/sats
någon avskyr någon
någon avskyr något
någon avskyr sats
någon avskyr att+verb
han av­skyr att förlora; den all­mänt av­skydde diktatorn
av­sky någon/något som pesten av­sky någon/något intensivthon av­skyr sur­strömming som pesten
belagt sedan 1794; till 2avsky
avsky2avsky
2avsky av­skyn
av|­skyn
substantiv
a`vsky
mycket stark mot­vilja ibland moraliskt betingad
avsky (för/mot någon/något/att+verb)
avsky (för någon)
avsky (för något)
avsky (för att+verb)
avsky (mot någon)
avsky (mot något)
avsky (mot att+verb)
stark av­sky; en massaker som väckte av­sky världen över; folket visade sin av­sky mot ockupationsmakten
belagt sedan 1699; efter lågtyska abschuw, tyska Abscheu med samma betydelse; jfr ur­sprung till 3sky