publicerad: 2021  
avslag av­slaget, plural av­slag, bestämd plural av­slagen
av|­slag·et
substantiv
a`vslag
1 nej till (viss) formell begäran
avslag (något)
den som får av­slag kan besvära sig; yrka av­slag på förslaget
belagt sedan 1690; se ur­sprung till slag
2 sänkning av auktions­utbud tills an­bud görs
avslagsauktion
belagt sedan 1727
3 flytning från liv­modern efter förlossning
belagt sedan 1763
4 igång­sättning av spel från mitt­plan i bandy
belagt sedan 1915