publicerad: 2021  
avtala avtalade avtalat
verb
a`vtala
gemensamt bestämma något som ska ske el. göras
någon avtalar (med någon) (om) något/att+verb/sats
någon avtalar (med någon) (om) något
någon avtalar (med någon) (om) sats
någon avtalar (med någon) (om) att+verb
de av­talade att träffas klockan tre; de möttes på av­talad plats
belagt sedan 1501 (Skrå-Ordningar); fornsvenska aftala; efter tyska abreden med samma betydelse; jfr ur­sprung till tala
avtalaavtalande