publicerad: 2021  
avträdesdag avträdes­dagen avträdes­dagar
av·träd·es|­dag·en
substantiv
a`vträdesdag
dag när man från­träder något t.ex. en hyres­lägenhet
upp­låtelsen gäller för tre år, med tillträdes­dag den 1/5 2009 och avträdes­dag den 30/4 2012
belagt sedan 1881