publicerad: 2021  
avtändande ingen böjning
av|­tänd·ande
adjektiv
a`vtändande
som minskar (den sexuella) attraktionen
han tycker det är av­tändande när hon kallar honom "lilla gubben"
belagt sedan 1983