publicerad: 2021  
avtäcka avtäckte avtäckt, presens avtäcker
verb
a`vtäcka
av­lägsna täckande hölje från konst­verk eller dylikt, som invigningsceremoni
avtäcka något
lands­hövdingen av­täckte bysten
belagt sedan ca 1650; 1791 i fråga om konstverk
avtäckaavtäckande, avtäckning