publicerad: 2021  
avvisare av­visaren, plural av­visare, bestämd plural avvisarna
av|­vis·ar·en
substantiv
a`vvisare
skydds­anordning med upp­gift att mildra (eventuell) åverkan av for­don eller far­kost vid väg, på kaj eller dylikt
avvisarräcke
belagt sedan 1795