publicerad: 2021  
avväg av­vägen av­vägar
av|­väg·en
substantiv
a`vväg
vanligen plur. sidoväg som leder fel
komma på av­vägar råka vilsede fick an­vända både karta och kompass för att inte komma på av­vägar ○ äv. bildligtde arbetar för att minska riskerna att bistånds­pengar kommer på av­vägar
belagt sedan 1640; 1737 i bildlig bemärkelse