publicerad: 2021  
1ax axet, plural ax, bestämd plural axen
ax·et
substantiv
1 topp på strå av säd eller (halv)gräs, där det sitter en mängd (blommor och) korn eller frön
sädesax; veteax
ett glest ax; ett rikt ax; ett fullt ax; ett tomt ax; tunga, gyllene ax vajade på åkern
spec. i ut­tryck som an­ger den tid­punkt i strå­sädens ut­veckling när axet fram­träder med prep.i
havren står i ax
äv. all­männare blom­ställning med oskaftade blommor på lång huvud­axel
från ax till limpa från början till sluteti en (till­verknings)process: att producera filmen tog fyra år från ax till limpa
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska ax; ur en indoeur. ordgrupp med bet. 'vass; spetsig'; jfr ur­sprung till 1agn
2 ut­skjutande del av en nyckel som vid vridning i låset direkt på­verkar lås­mekanismen
belagt sedan 1734
2ax axet
ax·et
substantiv
var­dagligt acceleration
en sport­bil med skapligt ax
belagt sedan 1961