publicerad: 2021  
axelryckning axel­ryckningen axel­ryckningar
axel|­ryck·ning·en
substantiv
ax`elryckning
hastig höjning och sänkning av axlarna som tecken på lik­giltighet, bristande kännedom om något eller dylikt; ofta mer el. mindre bildligt
han tog mot­gången med en axel­ryckning; böterna bemöts med en axel­ryckning av de rika förarna
belagt sedan 1827