publicerad: 2021  
axelmakterna bestämd form plural
axel|­makt·er·na
substantiv
ax`elmakterna
Tysk­land och Italien samt deras allierade, under andra världs­kriget
JFR axel 2
belagt sedan 1940