SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dåd substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en dåd·etkonkret, skadlig handling komm.JFRcohyponymförbrytelsecohyponymgärning illdådefter dådet försvann gärnings­männen snabbt från platsenibl. äv. om bedrifti sammansättn. dådkraftstordådbistå ngn med råd och dådse1råd 1 sedan 1000-taletrunsten, Karlevi, Öland (Nilsson)runform taiþir (plur.), fornsv. dadh; gemens. germ. ord; besl. med dat, 1dom; 1don