publicerad: 2021  
bagageutrymme bagage­utrymmet bagage­utrymmen
bag·age|­ut·rymm·et
substantiv
[-a`∫-]
sär­skilt ut­rymme för transport av bagage på for­don etc. som huvud­sakligen är av­sedda för person­transport
belagt sedan 1958