publicerad: 2021  
bakdel bak­delen bak­delar
bak|­del·en
substantiv
ba`kdel
bakre del av före­mål eller kropp ung. bakre halva om ingen naturlig upp­delning finns
MOTSATS framdel
bakdelen (av/på något)
bakdelen (av något)
bakdelen (något)
sär­skilt (på människa) något var­dagligt ända, rumpa
JFR 1bak 1
belagt sedan 1508 (frälse- och sköldebrev utfärdat av riksföreståndaren Svante Nilsson för sin troman Håkan Karlsson (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska bakdel 'bak­del (på hund)'