publicerad: 2021  
bakåtsträvare bakåt­strävaren, plural bakåt­strävare, bestämd plural bakåtsträvarna
bak·åt|­sträv·ar·en
substantiv
ba`kåtsträvare
person som vill förhindra alla förändringar eller reformer och gärna av­skaffa en del redan genom­förda
det finns all­tid bakåt­strävare och broms­klossar som inte vill ändra på någon­ting
belagt sedan 1893