publicerad: 2021  
balanskonto balans­kontot balans­konton
bal·ans|­konto·na
substantiv
[-an`s-] el. [-aŋ`s-]
konto som beskriver till­gångar och skulder i ett före­tag och som ställs samman vid bok­slut
belagt sedan 1850