publicerad: 2021  
balansräkning balans­räkningen balans­räkningar
bal·ans|­räkn·ing·en
substantiv
[-an`s-] el. [-aŋ`s-]
samman­fattande upp­ställning av till­gångar, skulder och kapital för före­tag eller dylikt vid slutet av en verksamhets­period
belagt sedan 1807