publicerad: 2021  
balja baljan baljor
balj·an
substantiv
bal`ja
1 (medelstor) öppen behållare för tvätt eller disk el. liknande hushålls­göromål
diskbalja; sköljbalja; tvättbalja
en balja (något) en balja (med något)
ibland om större kopp eller dylikt skämtsamt
han drack ett par baljor te
så (ända) in i baljan var­dagligtså till den gradnär ljudet på filmen äntligen kom till­baka var det högt så in i baljan
belagt sedan 1443 (Tynnelsöinventariet); fornsvenska balia; ur lat. baj´ula 'liten vattenbehållare'
2 lång­sträckt, enrummigt frö­hus som öppnar sig med två längd­springor upp­ifrån och ned­åt
ärt­växternas baljor
äv. bildligt om fodral till vissa typer av blanka vapen
bajonettbalja
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (i sammansättn. lönsvärds-; (Latinskt-svenskt glossarium)) fornsvenska balia '(svärd)skida'; besläktat med bälg
3 var­dagligt mål t.ex. i fot­boll
hemma­laget borde ha gjort mer än en balja i första halv­lek
belagt sedan 1963