publicerad: 2021  
balka av balkade balkat
verb
bal`ka av
äv. fast sammansättn., se avbalka av­dela med skiljevägg(ar)
någon balkar av något
ett rum som balkats av till kontor
belagt sedan 1738; jfr fornsvenska balkadher 'försedd med bjälkgolv'
balka avavbalkning