publicerad: 2021  
balkanisering balkaniseringen balkaniseringar
balkan·is·er·ing·en
substantiv
balkanise´ring
upp­delning av folk­grupper i mindre, in­bördes fientliga enheter
balkanisering (av något)
balkaniseringen av Kongo
belagt sedan 1945