publicerad: 2021  
1bana banan banor
ban·an
substantiv
ba`na
1 spec. astronomi, fysik m.m. väg som något följer vid sin rörelse beräkningsbar el. på annat sätt reguljär
(i) en (viss) bana
kulans bana; jordens bana runt solen; låg­trycket tog en sydlig bana
äv. bildligt
han tänker inte i de banorna
sär­skilt om (en persons) yrkes­karriär eller dylikt
han valde den militära banan
brottets bana brottslig verksamhethans spel­beroende och trassliga affärer ledde honom snabbt in på brottets bana
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska bana 'tävlingsbana'; av lågtyska bane 'öppen, jämn plats eller väg'
2 an­lagt om­råde för tävlingar vanligen med spec. under­lag, markeringar etc.
banan var tungsprungen
äv. om mera till­fälliga an­läggningar
hoppbana; orienteringsbana
äv. mer el. mindre bildligt
vara åter på banan efter en skada; före­taget är åter på banan efter branden i lokalerna; komma på banan igen efter en lång sjukskrivning
sopa banan med någon totalt ut­klassa någonhan sopade banan med konkurrenterna
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser
3 vanligen i sammansättn. järnvägslinje
banvakt; stambana
ibland spec. om räls­avsnitten utan­för stationerna
belagt sedan 1852
4 vanligen i sammansättn. del av transportanläggning som har sär­skild an­vändning viss funktion, viss kör­riktning eller dylikt
belagt sedan 1740
5 lång remsa material under bearbetning t.ex. papper eller dylikt
i långa banor i stor mängdett kalas med kakor och bullar i långa banor
belagt sedan 1871; av tyska Bahn 'lång, jämn­bred remsa'; idiomet syftar urspr. på pappers­till­verkning i långa sjok
2bana banade banat
verb
ba`na
vanligen i vissa ut­tryck göra (väg) fram­komlig för någon/något
någon/något banar något (för någon/något)
någon banar något (för någon)
någon banar något (för något)
något banar något (för någon)
något banar något (för något)
bana väg för ekipaget
äv. bildligt, i ut­tryck för att något gör något annat möjligt
kriget banade väg för revolutionen
belagt sedan 1678; se ur­sprung till 1bana!!
banabanande, baning