publicerad: 2021  
banal banalt banala
ban·al
adjektiv
bana´l
allt­för ofta an­vänd eller före­kommande och där­för ointressant
en banal såp­opera; en banal historia om otrohet
ibland med bi­betydelse av lindrighet eller dylikt
en banal förkylning; en banal åkomma
belagt sedan 1845; av franska banal med samma betydelse, urspr. 'på­bjuden till all­mänt bruk; allmän­nyttig', till fornfranska ban 'på­bud, befallning'