publicerad: 2021  
banalitet banaliteten banaliteter
ban·al·itet·en
substantiv
banalite´t
det att vara banal
banaliteter (om något/att+verb/sats)
banaliteter (om något)
banaliteter (om sats)
banaliteter (om att+verb)
var­dags­livets banalitet
äv. om en­skild banal före­teelse, banalt yttrande eller dylikt
hans tal inne­höll ingen­ting annat än banaliteter
belagt sedan 1866