publicerad: 2021  
banda bandade bandat
verb
ban`da
delvis historiskt spela in (ljud, film eller dylikt) på band
någon bandar något
han kunde inte se programmet när det sändes utan bandade det; telefon­samtalet bandades olagligt
belagt sedan 1950
bandabandning