publicerad: 2021  
baptism baptismen
bapt·ism·en
substantiv
baptis´m
vanligen bestämd form en kristen riktning som hävdar att dopet måste före­gås av ett med­vetet val och som där­för förkastar barn­dopet
belagt sedan 1854; jfr ur­sprung till baptist