publicerad: 2021  
barnbidrag barn­bidraget, plural barn­bidrag, bestämd plural barn­bidragen
barn|­bi·drag·et
substantiv
ba`rnbidrag
sam­hälleligt ekonomiskt bi­drag till barn­familjer i Sverige nu­mera månatligt
det var val­år och partiet ut­lovade höjda barn­bidrag
belagt sedan 1939