publicerad: 2021  
genre genren genrer
substantiv
[∫aŋ´er]
typ av (konstnärlig) fram­ställning som känne­tecknas av viss upp­sättning stil­drag eller inne­hållsliga faktorer el. visst syfte
barnboksgenren; deckargenren
han har en­bart spelat komedi, medan hon prövat på flera andra genrer; en film som inte passar in i någon genre
äv. något ut­vidgat
skämt är en svår genre
som för­led äv. om (konstnärligt) motiv ur var­dags­livet
genrebild; genremålare; genrestycke
belagt sedan 1788; av franska genre 'slag, sort, kategori'; till lat. gen´us, genitiv gen´eris, se ur­sprung till genus