publicerad: 2021  
1barr barret, plural barr, bestämd plural barren
barr·et
substantiv
nål­formigt blad på träd eller buske vanligen hårt och vasst samt över­vintrande
barrträd; granbarr; tallbarr
kungs­granen har mjukare barr än röd­granen
inte ett barr var­dagligtingen­tinghan fick jobbet trots att han inte kunde ett barr om branschen
belagt sedan början av 1500-talet (i sammansättn. gran-; (Läke- och örte-böcker)) fornsvenska bar; nord. ord, trol. besläktat med barsk, borst, med urspr. bet. 'ngt spetsigt'
2barr barren barrer
barr·en
substantiv
1 ett gymnastik­redskap som består av två parallella våg­räta stänger på stativ
äv. om mot­svarande sportgren
tävla i barr
belagt sedan 1869; jfr fornsvenska bar '(koppar)stång'; av franska barre med samma betydelse; jfr ur­sprung till 2bar 1, embargo
2 tacka av ädel­metall vanligen guld
myntat guld och guld i barrer
belagt sedan 1347 (koppar), 1852 (guld; (privilegier för allmogen på Kopparberget utfärdade av kung Magnus (Svenskt Diplomatarium))) av samma urspr. som 2barr 1