publicerad: 2021  
barometerstånd barometer­ståndet, plural barometer­stånd, bestämd plural barometer­stånden
baro·meter|­stånd·et
substantiv
barome`terstånd
aktuellt luft­tryck så­som det fram­går av en barometers ställning
högt barometer­stånd
belagt sedan 1825