publicerad: 2021  
batteritändning batteri­tändningen batteri­tändningar
batt·eri|­tänd·ning·en
substantiv
batteri`tändning
tändnings­system för förbrännings­motorer som an­vänder ström från elektriskt batteri i mots. till magnet­tändning
belagt sedan 1926