publicerad: 2021  
be bad bett, presens ber
även
bedja bad bett, presens beder
verb
el. be`dja
1 fram­föra önske­mål till någon
någon ber (någon) om något/att+verb/sats
någon ber (någon) om något
någon ber (någon) om sats
någon ber (någon) om att+verb
någon ber någon (att+)verb/sats
någon ber någon (att+) verb
någon ber någon sats
någon ber att+verb/sats
någon ber sats
någon ber att+verb
be om lov; be om råd; be om hjälp; be om ett glas vatten; be om pengar; be snällt; hon har bett om att få bli om­placerad; polisen ber nu all­mänheten om hjälp för att kunna lösa fallet; kan jag be dig om en tjänst?; hon bad honom att han skulle vara tyst; jag ber att få åter­komma
äv. något ut­vidgat
han bad om ur­säkt för sitt upp­trädande dagen innan
ofta artigt el. ironiskt med eg. inne­börd av krav, order eller dylikt
får jag be om tystnad; lite gladare om jag får be; kan jag be dig skicka smöret?
äv. i ett ut­tryck för intensivt fram­förda önske­mål
hon bönade och bad om hjälp
be om någons hand se hand
belagt sedan 900-talet (runsten, Adelsö, Uppland (Sveriges runinskrifter)); vanligen runform baþ (pret.), fornsvenska biþia, bedhia; gemensamt germanskt ord, trol. besläktat med fornnord. beiða 'fordra, tvinga'; jfr ur­sprung till bida
2 någon gång i formenbedja söka andlig kontakt med högre väsen ofta med något önske­mål; ett viktigt moment i många religioner
JFR bön 2
någon ber (till någon) (om något)
någon ber (till någon) (för någon/något)
någon ber (till någon) (för någon)
någon ber (till någon) (för något)
någon ber (något)
be en bön; be till Gud; be för de sjuka; hon satt kvar i kyrk­bänken och bad; de samlades i moskén för att be; de bad till gudarna för lycka och väl­gång
inte vara mycket att be för 1inte finnas några alternativtill handlande eller dylikt: klockan ringde halv sex, men det var inte mycket att be för, det var bara att kliva upp 2inte vara mycket att haden här gamla växten är inte mycket att be för – nu kastar vi den!
belagt sedan slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet (runsten, Bolum, Västergötland (Sveriges runinskrifter)); runform biþia
bebedjande