publicerad: 2021  
svart neutrum svart, bestämd form och plural svarta
adjektiv
svart´
1 som har färg som liknar sot och är så mörk som möjligt (på grund av att alla ljus­strålar absorberas)
svarthårig; svartklädd; svartlackerad; becksvart; kolsvart; korpsvart; nattsvart
svart asfalt; svart som eben­holts; korpens svarta fjäder­dräkt
äv. mycket mörk
svarta åsk­moln; dammens svarta vatten; svart kaffe
spec. med tanke på stort an­tal
på gatan var det svart av folk
ofta som symbol för sorg eller dylikt
han hade svarta kläder på begravningen
ofta substantiverat, spec. om person med svart el. mörk hud­färg
de svartas långa kamp för mänskliga rättigheter i Syd­afrika
äv. substantiverat om (målar)färg m.m.
möblerna i rummet gick i svart
äv. bildligt i ut­tryck för mot­gång, ondska eller dylikt
vara svart i själen; den svartaste dagen i hans liv
det svarta guldet se guld
någons/någots svarta får se får
se allt i svart vara pessimistiskgenom mental träning lär du dig tänka kreativt och finna lösningar i stället för att se allt i svart
svart humor se humor
svart hål se hål
svart låda se låda
svart magi se magi
svart på vitt (skriftligt) bevisäntligen har jag fått svart på vitt att lägenheten är min!; nu finns det svart på vitt att hundrasers popularitet varierar med ägarnas
svart som natten kol­svarthennes hår var svart som natten
svarta döden se död
svarta listan se lista
svarta tavlan se tavla
svarta veckan se vecka
svarta änkan se änka
svarte Petter se Petter
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska svarter; gemensamt germanskt ord med oklar här­ledning; jfr ur­sprung till 1svärta!!
2 olaglig om handel, arbete och dylikt som ut­förs utan lag­stadgad redo­visning och dylikt
svarta affärer; svarta pengar; den svarta marknaden; jobba svart (adverbial); köpa en lägenhet svart (adverbial)
äv. om person(er) med an­knytning till så­dan verksamhet
svart arbets­kraft
svarta börsen se börs
belagt sedan 1932