publicerad: 2021  
bedräglig bedrägligt bedrägliga
be·dräg·lig
adjektiv
bedrä´glig
svek­full eller vilse­ledande till sina yttringar el. verkningar
ett bedrägligt lugn; de in­vaggades i en bedräglig trygghet; statistik kan vara en bedräglig väg­visare
sär­skilt om ekonomiskt agerande
bedrägligt beteende; bedrägligt förfarande
belagt sedan 1526