publicerad: 2021  
beduin beduinen beduiner
bedu·in·en
substantiv
bedui´n
arab som lever nomadiskt i öknar och på stäpper i Främre Asien och Nord­afrika
kamelen är beduinernas viktigaste djur
belagt sedan ca 1750; via franska av arab. badawi, plur., 'ökeninnevånare', till badw 'öken'