publicerad: 2021  
koncentration koncentrationen koncentrationer
kon·centr·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 sammanträngning på begränsat om­råde konkret el. abstrakt
befolkningskoncentration; maktkoncentration
koncentration (av något/några)
koncentration (av något)
koncentration (av några)
en koncentration av trupper på det södra front­avsnittet; en stor koncentration av älgar i om­rådet
belagt sedan 1664; till koncentrera
2 knappast plur. stark in­riktning på viss upp­gift ofta så att (nästan) ingen med­veten tanke­kraft el. upp­märksamhet blir över för annat
koncentrationsförmåga; koncentrationsproblem
koncentration (något/att+verb/sats)
koncentration (något)
koncentration (sats)
koncentration (på att+verb)
djup koncentration; hålla koncentrationen; störa koncentrationen; tappa koncentrationen; hon lyssnade med koncentration på vad han sade; ett arbete som krävde koncentration
belagt sedan 1887
3 relativ mängd (substans) i lösning el. blandning i viss vätska el. gas
kvicksilverkoncentration
koncentration (av något)
koncentrationen av för­oreningar i vattnet; koncentrationen av svavelföreningar i luften var för hög
belagt sedan 1759