publicerad: 2021  
befordring befordringen befordringar
be·fordr·ing·en
substantiv
befo´rdring
1 mindre brukligt förflyttning av något
vidarebefordring
befordring (av något) (till någon/något)
befordring (av något) (till någon)
befordring (av något) (till något)
belagt sedan 1633
2 vanligen i sammansättn. uppflyttning till högre tjänste­ställning
befordringsgrund; befordringsmöjlighet
befordring (av någon) (till någon)
belagt sedan 1660