publicerad: 2021  
befordringsgrund befordrings­grunden befordrings­grunder
be·fordr·ings|­grund·en
substantiv
befo`rdringsgrund
motivering för uppflyttning till högre tjänste­ställning
enligt grund­lagen är de enda befordrings­grunderna förtjänst och skicklighet
belagt sedan 1784