publicerad: 2021  
befraktare befraktaren, plural befraktare, bestämd plural befraktarna
be·frakt·ar·en
substantiv
befrak´tare
person eller före­tag som hyr far­tyg för transport vanligen av varor
belagt sedan 1661