publicerad: 2021  
bentonit bentoniten
benton·it·en
substantiv
bentoni´t
typ av mjuk, plastisk, ljust färgad lera med stor vatten­upp­tagande förmåga anv. bl.a. i ansikts­masker
belagt sedan 1947; till namnet på den första fynd­orten, fort Benton, i Montana, USA